پرداخت کارت به کارت

پرداخت کارت به کارت

برای پرداخت هزینه عضویت تعرفه اشتراک از طریق کارت به کارت ، مبلغ مورد نظر را به شماره کارت بانکی زیر واریز نمایید :

تعرفه های اشتراک موجود : 

تعرفه اشتراک 10 روزه  :  129 هزار تومان

تعرفه اشتراک 30 روزه  :  179 هزار تومان

تعرفه اشتراک 60 روزه  :  299 هزار تومان

تعرفه اشتراک 90 روزه  :  349 هزار تومان

بعد از پرداخت تعرفه عکس واریزی را به شماره 09904401362 از طریق واتساپ ارسال نمایید تا دسترسی برای شما فعال شود.

توجه نمایید برای خرید تعرفه سایت مزایده کار که برای دسترسی به آگهی های مزایدات خودرو در سراسر ایران می باشد به شماره کارت زیر واریز نمایید .

شماره کارت : 6104,3374,7851,4837 بانک ملت به نام مجتبی علی پور فیروزآباد

مزایده کار به غیر از این شماره کارت ، شماره کارت دیگری ندارد مواظب افراد کلاهبردار و سودجو باشید.