مزایده فروش سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 85 در جغتاي