مزایده کامیون کادیا AT60 مدل 1389

مزایده کامیون کادیا AT60 مدل 1389 در تهران