مزایده فروش سواری سایپا سیستم تیبا مدل 95 در شيراز