مزایده فروش سواری پرایدتیپ سایپا 141 مدل 85 در اراك