مزایده 14 دستگاه کامیون کشنده KX480 و تریلر یخچالدار

مزایده 14 دستگاه کامیون کشنده KX480 و تریلر یخچالدار در تهران