مزایده 43 دستگاه زانتیا،پژو 207،پژو پارس و ...

مزایده 43 دستگاه زانتیا،پژو 207،پژو پارس و ... در اروميه