مزایده 63 دستگاه دنا،زانتیا،پژو پارس و ...

مزایده 63 دستگاه دنا،زانتیا،پژو پارس و ... در شهريار