مزایده 13 دستگاه پاترول،وانت تویوتا و ...

مزایده 13 دستگاه پاترول،وانت تویوتا و ... در سنندج