مزایده 150 دستگاه خودرو سمند،پژو،پیکان و ...

مزایده 150 دستگاه خودرو سمند،پژو،پیکان و ... در تبريز