مزایده خودرو ام وی ام 530 مدل 90

مزایده خودرو ام وی ام 530 مدل 90 در اروميه