مزایده خودرو دوو تیپ ریسر جی تی آی مدل 1993 در اصفهان