مزایده 60 دستگاه خودرو (سبک، سنگین، ماشین آلات) در اصفهان