مزایده 16 دستگاه خودروی سبک و موتورسیکلت در اردبيل