مزایده 2 دستگاه خودرو وانت دو کابین کاپرا در كاشان