مزایده 26 دستگاه خودرو بی ام و،سراتو و ... در اهواز