مزایده 16 دستگاه خودرو چانگان،زانتیا،تیبا و ... در تهران