مزایده خودرو جک هاچ بک تیپ توجوی LF مدل 1391 در جيرفت