مزایده خودرو ام وی ام x22 مدل 97 در چلگرد ـ كوهرنگ