مزایده 140 دستگاه خودرو سبک ،سنگین، راهسازی و موتورسیکلت در تهران