مزایده 2 دستگاه خودرو وانت و مینی بوس بنز در شيراز