مزایده 10 دستگاه کامیون کشنده اسکانیا G380 R420 و G400 در تهران