مزایده 155 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در شيراز