مزایده 3 دستگاه خودرو مزدا تک کابین وکاپرا در تهران