مزایده 10 دستگاه خودرو سیتروئن،چانگان و ... در تهران