مزایده ۲۰ دستگاه خودرو پادرا پلاس یخچالدار در تهران