مزایده 3 دستگاه خودرو مینی بوس،وانت و ... در تهران