مزایده 3 دستگا خودرو کامیونت ون و وانت نیسان در دهدشت ـ كهگيلويه