مزایده 9 دستگاه خودرو و ماشین آلات در دوگنبدان ـ گچساران