مزایده 2 دستگاه خودرو پژو 405 و اتوبوس در دوگنبدان ـ گچساران