مزایده 17 دستگاه خودرو بی ام و،مورانو،کمری و ... در مشهد