مزایده 140 دستگاه خودرو سبک ،سنگین، ماشین آلات و موتورسیکلت در شيراز