مزایده خودرو پژو پارسxu7 مدل 92 در نسيم شهر (بهارستان)