مزایده 27 دستگاه خودرو پژو پارس،وانت نیسان و ... در تهران