مزایده 2 دستگاه مینی بوس ایسوزو و کامیونت ون نیسان در گوگان