مزایده 91 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در شيراز