مزایده 2 دستگاه خودرو پژو 405 و پیکاپ دوکابین در شيراز