مزایده 4 دستگاه خودرو ام جی،وانت پراید و مزدا در تهران