مزایده خودرو دانگ فنگ تیپ H30TU5-A مدل 97 در تبريز