مزایده 8 دستگاه خودرو وانت پیکان،وانت نیسان و... در قزوين