مزایده خودرو لیفان 620 مدل 1393 در دهدشت ـ كهگيلويه