مزایده 163 دستگاه مگان، پژو 206، هایلوکس در زاهدان