مزایده فروش یک دستگاه خودروی بنز 240 سی مدل 2002 در خشك بيجار