مزایده 6 دستگاه پژو پرشیا، 206 ،رنو ال 90 و... در تهران