مزایده وانت کاپرا دو کابین مشکی متالیک مدل 1390 در اصفهان