مزایده سواری پراید مدل 89 (دوگانه سوز) شرکتی در نوشهر