مزایده 4 دستگاه خودرو پارس، سانتافه ،405 و... در ملاثاني