مزایده 10 خودرو نیسان پیکاپ ،تویوتا دوکابین و... در سمنان