مزایده فروش 3 دستگاه وانت مزدا دو کابین و پراید در اهواز