آگهی مزایده یک دستگاه لکسوس NX200T مدل 2017 در شيراز